2019

kiitos
kiitos

Acrylic on panel, 30 x 36"

kapow
kapow

Acrylic on panel, 10 x 10"

highground
highground

Acrylic on panel 30 x 30"

overwhelm
overwhelm

Acrylic on panel, 36 x 36"

groundswell
groundswell

Acrylic on paper, 29.5 x 42"

Bystanders
Bystanders

Acrylic on panel, 16 x 16"

continued continuing
continued continuing

Acrylic on panel, 10 x 10"

On the way
On the way

Acrylic on paper, 14 x 20"

jostle
jostle

Acrylic on panel, 12 x 12"

cut off forest
cut off forest

Ink on paper, 16 x 16"

crunch
crunch

Acrylic on panel 8 x 6"

stage
stage

Acrylic on paper, 10 x 14"

treedhouse
treedhouse

Acrylic on paper, 10 x 14"

encompass
encompass

Acrylic on paper, 9 x 12"

Stir
Stir

Acrylic on paper, 14 x 20"

Among us
Among us

Acrylic on panel, 6x6"

slosh
slosh

Acrylic on panel, 6 x 6"

verdant
verdant

Acrylic on panel, 6 x 6"

spectacular views
spectacular views

Acrylic on panel, 10 x10"

forest of uncertain things
forest of uncertain things

Acrylic on panel, 24 x 60

Johnson paintings/drawings
Johnson paintings/drawings

a selection of small works on yupo done at Vermont Studio Center

choppy
choppy

Acrylic on panel, 6 x 6"

trunks
trunks

Acrylic on panel, 6 x 6"

Rooms with a view
Rooms with a view

Acrylic on paper, 44 x 30"